Μη κατηγοριοποιημένο

Laona Foundation / Μη κατηγοριοποιημένο

H 1η διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου Life AgrOassis για το 2023 πραγματοποιηθήκε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου. Στη συνάντηση έγινε μια σύνοψη του μέχρι τώρα προγραμματισμού και των προετοιμασιών για την εφαρμογή των 3 κυρίων δράσεων του έργου και ακολούθησε συζήτηση για τις εργασίες κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. The 1st online meeting of the...