LIFE – AgrOassis έργο για την αντιμετώπιση της Ερημοποίησης και την Προστασία της Γεωργίας από την Κλιματική Αλλαγή

LIFE Ref. No: LIFE21CCA/CY/101074744 Περιοχές Εφαρμογής: Κύπρος, Ελλάδα Προϋπολογισμός: €2,326,710.16 Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση (60%): €1,394,355.00 Διάρκεια έργου: 51 μήνες Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2022 Ημερομηνία λήξης: 31/12/2026

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE21CCA/CY/101074744)

 

το έργο

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου AgrOassis είναι να βοηθήσει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον αγροτικό τομέα των δύο πιο νοτιοανατολικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου και της Ελλάδας, και όχι μόνο. Για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράση για το κλίμα, το AgrOassis θα αναπτύξει, θα επιδείξει και θα προωθήσει καινοτόμες τεχνικές, βέλτιστες πρακτικές, μεθόδους και προσεγγίσεις, καθώς και λύσεις κοντά στην αγορά σε περιοχές που σήμερα εκτίθενται στην ερημοποίηση. Ως συνέπεια της ακατάλληλης χρήσης γης και των δασικών πυρκαγιών, αυτές οι περιοχές αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Το έργο θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην προώθηση της καλλιέργειας άνθρακα και στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Το τελευταίο θα επιτευχθεί με την προώθηση της αποτελεσματικής εκ νέου ανάπτυξης δέντρων και θάμνων σε περιφράξεις υποβαθμισμένων αγροτεμαχίων και με την υποβοήθηση των διαδικασιών επικονίασης, σε περιοχές με κακή ποιότητα εδάφους και πολύ χαμηλή φυσική βλάστηση. Κατά την αναζωογόνηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος σε υποβαθμισμένα αγροοικοσυστήματα, το AgrOassis θα επιδιώξει επίσης να εντοπίσει και να αφαιρέσει εμπόδια που σχετίζονται με ακατάλληλη διακυβέρνηση και πολιτικές που εμποδίζουν την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το AgrOassis, έχουν προσδιορίσει την Κύπρο ως ένα κεντρικό σημείο μη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης του εδάφους που συνδέονται με την ευρέως εφαρμοσμένη άροση. Αυτό εμφανίζεται ως έμμεση παρενέργεια των κυβερνητικών πολιτικών που στοχεύουν στην επιβολή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), καθώς και ως άμεσο αποτέλεσμα της ακατάλληλης παροχής συμβουλών προς τους αγρότες και της ανεπαρκούς εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο καταπολέμησης της ερημοποίησης. Το AgrOassis επιχειρεί επίσης να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα αξιοποιώντας τους διαθέσιμους ανεκμετάλλευτους πόρους για την προώθηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας στον αγροτικό τομέα της Κύπρου. Ταυτόχρονα, θα κινητοποιήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις προς λύσεις πλησιέστερες στην αγορά για τη βιωσιμότητα των πράσινων αποβλήτων και τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Farm to Fork». Το έργο βασίζεται σε τρεις κύριες δράσεις για την στήριξη της γεωργίας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: 1. Τη μειωμένη ή μηδενική κατεργασία του εδάφους 2. Την εγκατάσταση φυτοφρακτών 3. Τη δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης

δράσεις

Το πακέτο εργασίας 1 είναι αφιερωμένο στον συντονισμό του έργου για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση και διαχείριση του έργου. Θα εφαρμόσει τη δομή διαχείρισης, τη ροή επικοινωνίας και τον ποιοτικό έλεγχο. Ένας διαχειριστής έργου πλήρους απασχόλησης και μια ομάδα διαχείρισης έργου θα εξασφαλίσουν αποτελεσματικό συντονισμό και παρακολούθηση με τη συμβουλή μιας επιστημονικής επιτροπής.

Το πακέτο εργασίας 2 αποτελείται από έναν αριθμό προπαρασκευαστικών εργασιών που θα παρέχουν πρακτικές συστάσεις ή/και πληροφορίες και θα καθοδηγούν την πραγματική φάση υλοποίησης του έργου (τεχνικός σχεδιασμός, διαδικασίες αδειοδότησης, διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη κ.λπ.). Τα αποτελέσματα του WP θα ενημερώσουν τις βασικές δράσεις του έργου και θα διευκολύνουν/διασφαλίσουν την επιτυχή υλοποίησή τους.

Κατεβάστε τα Παραδοτέα αυτής της δράσης

Αυτό το πακέτο εργασίας είναι αφιερωμένο σε μια σειρά από εργασίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της εδαφοκάλυψης, της ελάχιστης ή καθόλου όργωσης και της άμεσης γεώτρησης. Το WP θα ενισχύσει τόσο τις τοπικές υποδομές όσο και την τεχνογνωσία για την αειφόρο διαχείριση του εδάφους για την υποστήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Το πακέτο εργασίας 4 στοχεύει στην εγκατάσταση φράχτων ανθεκτικών στην ξηρασία σε καμένα ή/και υποβαθμισμένα περιθώρια γεωργικών αγρών που θα καταπολεμήσουν την ερημοποίηση και θα βοηθήσουν την προσαρμογή του CC. Αυτό θα επιτευχθεί με εξειδικευμένη παραγωγή φυτών προσαρμοσμένων στις καταπονήσεις σε φυτώρια και με φύτευση φυτών σε υποβαθμισμένα περιθώρια σιταριού και σε παρυφές δρόμων που συνδέουν χωράφια και σε καμένα ή/και υποβαθμισμένα περιθώρια οπωρώνων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Κατεβάστε το Παραδοτέο αυτής της δράσης

Αυτό το πακέτο εργασίας θα ασχολείται με την παραγωγή και χρήση κομπόστ για υποβαθμισμένα εδάφη. Ο στόχος θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας βιώσιμης μονάδας παραγωγής κομπόστ και την πιλοτική παραγωγή κομπόστ με βάση τα δημοτικά και αγροπράσινα απόβλητα, την κοπριά κοτόπουλου και τη φυτική βιομάζα που έχει πληγεί από τη φωτιά.

Μια στρατηγική για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλους υποβαθμισμένους τομείς των κύριων δραστηριοτήτων, όπως η εγκατάσταση φυτοφάγων και η βιώσιμη παραγωγή κομπόστ. Επιπλέον, θα προωθήσει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Επιστήμης-Πολιτικής-Κοινωνίας που θα σχηματίσει μια ομάδα πολιτικής για την ερημοποίηση και τη γεωργία και θα δημιουργήσει ένα δίκτυο αγροτών για την ανθεκτική γεωργία.

Αυτό το πακέτο εργασίας θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις του έργου στις καλλιέργειες, τα εδάφη, τη βιοποικιλότητα και τη δέσμευση άνθρακα. Θα πραγματοποιηθεί κοινωνικοοικονομική μελέτη και αξιολόγηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος σε κοινοτικό επίπεδο. Η αναφορά (εκτιμώμενων και πράγματι επιτευχθέντων) δεικτών βασικής απόδοσης (KPI) θα είναι αναπόσπαστο μέρος αυτού του WP.

Το πακέτο εργασίας 8 θα λάβει τα αποτελέσματα των προηγούμενων WP για να τα παρουσιάσει και να τα διαδώσει σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Η ευαισθητοποίηση και η διάδοση του κοινού θα ακολουθήσει μια στρατηγική επικοινωνίας πολλών φορέων κατά τη διάρκεια του έργου και μετά (Σχέδιο Μετά τη Ζωή) με δικτύωση, δραστηριότητες ανταλλαγής πληροφοριών και εκδηλώσεις μεταφοράς γνώσης. Παρουσίαση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων μέσω συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και άλλες (διεθνείς) συναντήσεις θα πραγματοποιηθεί επίσης. Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις για την τοπική κοινωνία για να παρακινήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σχετικά με τη σημασία του οικοτόπου και του περιβαλλοντικές επιπτώσεις χωροκατακτητικών ειδών. Προβλέπεται επίσης δικτύωση με άλλα έργα LIFE ή/και μη LIFE

δράσεις εφαρμογής

νέα

Γίνετε μέλος του δικτύου LIFE AgrOassis!

Εάν συμμετέχετε σε έργα ή πρωτοβουλίες σχετικές με την κλιματική αλλαγή και τη γεωργία, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο δίκτυο του έργου LIFE AgrOassis προκειμένου να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες επί του θέματος καθώς και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα οργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων!